Графік проходження атестації педагогічними працівниками

Чабельської ЗОШ І-ІІ ступенів

протягом 2018-2019 навчального року

Прізвище, ім’я, по-батькові вчителя, що атестується Термін проведення атестації Хто відповідає Підпис
1 Єленець Лариса Іванівна Листопад- лютий Опалько А.М.
2 Дубина Людмила Григорівна Листопад- лютий Єленець Л.І.
3 Примич Олена Костянтинівна Листопад- лютий Єленець Л.І.
4 Опалько Людмила Миколаївна Листопад- лютий Єленець Л.І.
5 Жигадло Руслан Миколайович Листопад- лютий Опалько А.М.

ПЛАН РОБОТИ

АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Чабельської ЗОШ ступенів

на 2018– 2019 н.р.

№ п\п Зміст роботи Термін
І. Організаційні питання щодо проведення атестації
1. Проаналізувати стан охоплення систематичною атестацією у 2017– 2018 н.р. педпрацівників, які проходили попередню атестацію у 2012-2013 н.р. До 10.09.2018 р.
2. Ознайомлення членів комісії з наказом про створення атестаційної комісії 18.09. 2018 р.
3. 1-ше засідання атестаційної комісії. Порядок денний:
 • Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
 • Складання графіку засідань атестаційної комісії;
 • Розроблення плану роботи атестаційної комісії;
 • Організаційні умови атестації.
18.09. 2018 р.
4. Подання директором школи списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації, до відповідних атестаційних комісій; Подання педагогічними працівниками заяв про позачергову атестацію до відповідних атестаційних комісій; Подання до атестаційної комісії ІІ рівня списків педпрацівників, які претендують на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії, педагогічного звання. Видання наказу про атестацію педагогічних працівників. Складання графіку проходження атестації вчителями школи До 10 жовтня 2018 р.
5. 2-ге засідання атестаційної комісії. Порядок денний:
 • Розгляд документів, поданих атестаційній комісії;
 • Співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації;
 • Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються;
 • Затвердження графіку роботи атестаційної комісії;
 • Ознайомлення педпрацівників із графіком проходження атестації.
16.10.2018 р.
6. 7. Подання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників за між атестаційний період. Ознайомлення педагогічних працівників, що атестуються, не пізніше як за десять днів до проведення атестації з характеристикою під підпис. Листопад-березень 19.02.2019 р.
3-є засідання атестаційної комісії. Поточні питання під час атестації
7. Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників:
 • Оцінювання діяльності педагога адміністрацією закладу;
 • Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;
 • Оцінювання діяльності педагога педагогічною радою;
 • Оцінювання діяльності педагога методичним об’єднанням;
 • Аналіз карти обліку професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується;
 • Надання до АК характеристики діяльності педагогічного працівника у між атестаційний період
До 01.03.2019 р.
9. 4-е засідання атестаційної комісії. Порядок денний:
 • Прийняття рішень про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань;
 • Оформлення атестаційних листів;
 • Оформлення книги протоколів засідань атестаційної комісії;
 • Ознайомлення педагогічних працівників з атестаційним листом під підпис;
 • Видача атестаційних листів.
 • Підсумки атестації педагогічних працівників у 2018-2019 н.р.
 • Підсумки роботи атестаційної комісії у 2018-2019 н.р.
25.03.2019 р.
ІІ. Індивідуальна робота з учителями
1. Ознайомити кожного вчителя з кваліфікаційними вимогами до категорій та державними документами, які регламентують проведення атестації: - порядком оформлення атестаційних матеріалів; - планом-графіком проведення атестації - Жовтень 2018 р.
2. Провести індивідуальні консультації для працівників з питань підготовки та методики проведення атестації. Жовтень 2018 р.
3. Надавати допомогу при підготовці до виступів на педрадах, семінарах, творчих звітів. Протягом року
4. Надавати консультації з питань, які виникатимуть у процесі атестації. Протягом року
5. Проводити співбесіди з учителями, які атестуються , за результатами внутрішньошкільного контролю за якістю навчальних досягнень учнів. Протягом року
6. Проводити консультації щодо вимог оформлення матеріалів атестації Жовтень 2018 р. березень 2019 р.
7. Проаналізувати індивідуальні творчі плани самоосвіти вчителів, які атестуються. Жовтень 2018 р.
8. Заслухати на педагогічній раді виступи з досвіду вчителів, які атестуютьсяатестуютьсяд неї.бо позачергової атестації чи відмову від неї. . березень 2019 р.
9. Проводити співбесіди з учителями, що атестуються, з актуальних питань реформування освіти та нових педтехнологій. Протягом року
ІІІ. Вивчення роботи учителів
1. Здійснювати контроль за веденням планів самоосвіти, шкільною документацією, участю у різних формах методичної роботи. Протягом року, за планом
2. Здійснювати контроль за участю вчителів у реалізації завдань, передбачених науково – методичною проблемою школи, за роботою з обдарованими дітьми. Протягом року
3. Здійснити перевірку робочих місць учителів, які атестуються, стану їх навчально-матеріальної бази для проведення уроків До 15.03.2019 р.
4. Організувати відвідування уроків, позакласних заходів учителів, що атестуються До 15.03.2019 р.
5. Провести контрольні зрізи навчальних досягнень учнів у класах, в яких працюють учителі, що атестуються Грудень 2018 р.
6. Залучити учителів, що атестуються, до випуску методичних бюлетенів. Протягом року
IV. Узагальнення матеріалів з атестації
1. Організувати проведення творчих звітів учителів, що атестуються у 2018 – 2019 н.р. 15.03.2019 р.
2. Ознайомити учителів з атестаційними характеристиками До 20.03.2019 р.
3. Здійснити комплексну перевірку матеріалів атестації медпрацівників До 15.03.2019 р.
4. Провести засідання АК з питань: 1). Підсумки атестації педагогічних працівників у 2018 – 2019 н.р. 2) Підсумки роботи АК у 2018 – 2019 н.р. 23.03.2019 р.
5. Подати узагальнені матеріали роботи АК до районного відділу освіти. До 15.04.2019 р.

ЗАХОДИ

з підготовки й проведення атестації

педагогічних працівників

Чабельської ЗОШ І – ІІ ступенів

у 2018 – 2019 н.р.
№ п\п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка
1. Переглянути перспективний план атестації, внести необхідні зміни. Серпень Опалько А.М.
2. Ознайомлення колективу з нормативними документами щодо атестації. Вересень Опалько А.М.
3. Складання попереднього списку вчителів, які атестуватимуться в 2017 – 2018 н.р. Вересень Єленець Л.І.
4. Видати наказ про створення атестаційної комісії. До 20.09.18 р. Опалько А.М.
5. Прийом заяв від педпрацівників щодо проходження позачергової атестації, відмови від атестації. Складання списку учителів, що атестуються у 2018– 2019 н.р. До 10.10.18 р. Єленець Л.І.
6. Видати наказ про проведення атестації педпрацівників школи у 2018– 2019 н.р. До 20.10.18 р. Опалько А.М.
7. Поновити матеріали у куточку «Атестація у школі» Жовтень Листопад Єленець Л.І.
8. Затвердження графіка атестації, ознайомлення вчителів з терміном проведення атестації Жовтень Опалько А.М.
9. Надати відділу освіти відомості про атестацію вчителів на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння (підтвердження) звання «Старший вчитель» Жовтень Єленець Л.І.
10. Ознайомлення з роботою вчителів, вивчення системи роботи, проведення експертного оцінювання їхньої кваліфікації, професійної компетентності, педагогічного професіоналізму, якості педагогічної діяльності. До 15.03.19 р. Члени атестаційної комісії
11. Підготувати матеріали про результативність роботи педагогів, які атестуються, за 5 років. Січень, лютий Опалько А.М.
12. Огляд навчальних кабінетів з метою перевірки особистого вкладу кожного вчителя, що атестується, у створенні навчальної бази кабінету. Січень -лютий Адміністрація
13. Проведення відкритих уроків та позакласних заходів За окр. графіком Учителі, що атестуються
14. Провести співбесіди з педагогами, відвідати уроки, провести контрольні зрізи знань учнів з метою об’єктивної оцінки роботи педагога До 15.03.19 р. Члени атестаційної комісії
15. Перевірити шкільну документацію: плани, журнали, учнівські зошити тощо До 15.03.19 р. члени АК
16. Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які атестуються До 15.03.19 р. Єленець Л.І.
17. Ознайомити колектив з творчими лабораторіями педагогів, які атестуються, заслухавши звіти кожного. Березень Члени атестаційної комісії
18. Ознайомлення з атестаційною характеристикою вчителів, які атестуються, під підпис До 20.03.19 р. Єленець Л.І.
20. Провести підсумкове засідання атестаційної комісії, де розглянути атестаційні матеріали, заслухати педагогів, які атестуються. 25.03.19 р. Опалько А.М.
21. Подання звіту про підсумки атестації педпрацівників у відділ освіти. До 15.04.19 р. Єленець Л.І.
22. Видання наказів за підсумками атестації Квітень Опалько А.М.
23. Вручення атестаційних листів Після рішення АК Єленець Л.І.

ГРАФІК

РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЧАБЕЛЬСЬКОЇ ЗОШ І – ІІ СТУПЕНІВ

У 2018 - 2019 Н.Р.

№ п/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальні члени атестаційної комісії
1. Ознайомлення педагогічних працівників, що атестуються, із Типовим положенням про атестацію . Жовтень 2018 Опалько А.М.
2. Складання індивідуального плану атестації педпрацівниками, що атестуються. Жовтень 2018 Єленець Л.І. Відповідальні члени АК
3. Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються: · Відвідування уроків та позакласних заходів членами АК 01.11.2018 – 15.03.2019 Члени АК
· Відвідування відкритих уроків та відкритих позакласних заходів членами АК За окремим графіком Члени АК
· Проведення вимірів навчальних досягнень учнів Грудень 2018 Опалько А.М.
· Перевірка стану шкільної документації учителів (календарні та поурочні плани, класні журнали, учнівські зошити та ін.) 01.11.2018– 15.03.2019 Опалько А.М. Єленець Л.І.
· Ознайомлення з «творчою лабораторією» вчителя Січень – лютий 2019 Відповідальні члени АК
4. Анкетування колег, учнів, батьків з метою визначення їх думки про роботу вчителів, що атестуються . 01.02 – 15.03. 2019 Єленець Л.І.
5. Аналіз результативності роботи вчителя в міжатестаційний період (на основі портфоліо вчителя, його анкетування тощо) До 20.03.2019 Опалько А.М. Єленець Л.І.
6. Ознайомити педпрацівників, які атестуються, з їхніми характеристиками (під підпис) До 20.03.2019 Єленець Л.І.
7. Підготувати атестаційні матеріали працівників для розгляду їх на підсумковому засіданні атестаційної комісії До 23.03.2019 Опалько А.М. Єленець Л.І.
8. Творчий звіт педагогічних працівників, що атестуються 25.03.2019 Педпрацівники,що атестуються
9. Підсумкове засідання атестаційної комісії 25.03.2019 Опалько А.М.
10. Оформити матеріали за наслідками атестації (клопотання про присвоєння певним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання, про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», нагородження ) та подати до АК відділу освіти До 15.04.2019 Опалько А.М.
11. Оформити атестаційні листи. Другі примірники атестаційних листів видати працівникам під підпис Не пізніше 3 днів після рішення відповідної АК Єленець Л.І

Тематика засідань

атестаційної комісії Чабельської ЗОШ І-ІІ ступенів

2018-2019н.р

Питаннязасідання Термін проведення Відповідальний
І 1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2. Складання графіку засідань атестаційної комісії. 3. Розроблення плану роботи атестаційної комісії. 4. Організаційні умови атестації. 18.09.2018 р. Опалько А.М.
ІІ 1. Розгляд документів, поданих атестаційній комісії. 2. Співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації. 3. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються. 4. Затвердження графіку роботи атестаційної комісії. 5. Ознайомлення педпрацівників під підпис із графіком проходження атестації. 16.10.2018 р. Опалько А.М.
ІІІ 1. Розгляд результатів вивчення педагогічної діяльності; 2. Поточні питання під час підготовки та проведення атестації. 19.02.2019 р. Опалько А.М.
ІV 1. Прийняття рішень про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань;
 1. Оформлення атестаційних листів;
 2. Оформлення книги протоколів засідань атестаційної комісії;
 3. Ознайомлення педагогічних працівників з атестаційним листом під підпис;
 4. Видача атестаційних листів.
 5. Підсумки атестації педагогічних працівників у 2018-2019н.р.
 6. Підсумки роботи атестаційної комісії у 2018-2019н.р.
25.03.2019 р. Опалько А.М.

Розподіл обов’язків між членами

атестаційної комісії

Чабельської ЗОШ І-ІІ ступенів у 2018-2019 н.р.

Зміст доручення Термін Відповідаль- ний
1. Ознайомлення вчителів, що атестуються з Типовим Положенням про атестацію педагогічних працівників. Скласти план курсової підготовки на 2018 рік. Підготувати накази: 1) Про створення атестаційної комісії; 2) Про атестацію педагогічних працівників у 2018-2019 н.р.; 3) Про підсумки атестації у 2019 р. Ознайомлення вчителів з графіком і планом проведення атестації. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються: Єленець Л.І.; Дубина Л.Г. Примич О.К.; Опалько Л.М. Жигадло Р.М. Провести шкільні наради з питань атестації, засідання МО, звіти на робочих місцях, відкриті уроки. Узагальнення матеріалів атестації. Ознайомлення з характеристиками вчителів, що атестуються. Підготовка, оформлення, вручення атестаційних листів До 20.09.18 р. До 20.10.17 р. 10.09.18 р. 18.09.18 р. 25.03.19 р. 16.10.18 р. Листопад-лютий Грудень-лютий до 20.03.19 р. 20.03.19 р Опалько А.М. Єленець Л.І. Опалько А.М. Єленець Л.І. Опалько А.М. Єленець Л.І. Члени АК Члени АК Члени АК

НАКАЗ

25.03.2019 р № 51

Про підсумки атестації

педагогічних працівників

у 2018/2019 н.р.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року №1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», рішення атестаційної комісії Чабельської ЗОШ І-ІІ ступенів (протокол № 4 від 25 березня 2019 року)

НАКАЗУЮ:

1. Вважати план проведення атестації педагогічних працівників у 2018 – 2019 н.р. виконаним, а проведену роботу задовільною.

2. На підставі рішення атестаційної комісії Чабельської ЗОШ І-ІІ ступенів (протокол №4 від 25.03.2019 р.):

2.1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та встановити 12 тарифний розряд учителю інформатики Жигадлу Руслану Миколайовичу .

2.2. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та 13 тарифний розряд учителю початкових класів Опалько Людмилі Миколаївні.

2.3. Підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та 13 тарифний розряд учителю початкових класів Примич Олені Констянтинівні.

3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель» учителю історії Єленець Ларисі Іванівні.

4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» учителю початкових класів Дубині Людмилі Григорівні.

5. Бухгалтерії з 25.03.2019 р. провести необхідні розрахунки заробітної плати вчителів, які атестувалися, згідно з установленими кваліфікаційними категоріями та розрядами .

6. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

Директор школи_________А.М.Опалько


Звіт

про проведення атестації педагогічних працівників

у 2018-2019 н.р.

Загальна кількість працівників, які атестуються Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії Присвоєно кваліфікаційну категорію Присвоєно педагогічне звання Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню
Спеціаліст Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст І категорії Спеціаліст вищої категорії Старший учитель Вчитель-методист Старший вихователь Вихователь-методист Майстер виробничого навчання І категорії Майстер виробничого навчання ІІ категорії Старший учитель Вчитель-методист Старший вихователь Вихователь-методист Майстер виробничого навчання І категорії Майстер виробничого навчання ІІ категорії
5 - - 2 2 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -

Директор школи _________ А.М.Опалько

Кiлькiсть переглядiв: 175

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.