Концептуальний аспект/Files/images/34_main.jpg

Концепція нашого закладу ґрунтується на гуманістичній, особистісно - орієнтованій освіті. Концепція містить загальні положення, ідею, мету, стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості організації навчально-виховного процесу у школі, які ґрунтуються на основі ставлення до дитини як до особистості, діалогічності, пріоритетності творчої діяльності над репродуктивною. У Концепції визначаються критерії результативності діяльності, науково-методичне забезпечення та умови її реалізації.

Час відмовитися від думки, що в умовах несвободи, нелюбові й неправди можна виховати щасливу людину, що в умовах повсякчасного пригнічення бажань і волі дітей можна успішно ростити і розвивати особистість. Потрібна школа олюднена, яка не призводить до руйнації особистості. Для створення такої школи потрібні свобода, любов, правда. Основа розвитку особистості – свобода, задоволення могутньої жаги пізнання. Необхідно керуватись не заборонами, а природними бажаннями вихованців, повіривши в первинність їхніх прагнень, робити добро і формувати ці прагнення в добро. Рішуче заперечуючи філософію заборони, ми відмовляємося від влади над дитиною і вибираємо шлях школи – вільна особистість у вільній школі, вільна до такої міри, що може все робити по совісті.

Треба дуже серйозно вчитися любити людину та життя і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильства і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини і людського життя як найвищої цінності. Вважаємо за необхідне усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини і до життя не буде ані здорових стосунків, ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу. Тільки любов допоможе людині, тільки сповідуючи людяність, ми зможемо об'єднатися для відродження Батьківщини. Відомо, що любляча людина – це сильна людина. Люблячий – означає “непереможний”.

Досвід шкіл Толстого та Сухомлинського підтверджує, що по суті, справжня педагогіка – це і є наука про любов. “Якщо ми навчимо дитину любити, ми навчимо її всьому” (Ш. Азаров).

Основою всіх перетворень має стати утвердження правди – в змісті освіти, у стосунках між учителем і учнями, між батьками і дітьми, у всіх проявах шкільного життя. Це дасть нам позбутися фальші, показухи, подвійної моралі, розбіжності між словом і справою. Отже, в свободі, любові і правді полягає не лише нова філософія освіти – в цьому головний зміст і найвища мета школи, її ідеал.

Наше кредо-розвитоктворчого потенціалу, і не спеціально відібраних дітей, а усіх, тому що віримо, що кожна дитина обдарована і талановита.

Технологія розвитку, навчання та виховання: “Допоможи мені це зробити самому”.Учитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ. Учитель не виховує, а допомагає учневі шукати себе кращого, не тисне на учня, а створює йому умови для вільного самовизначення, не принижує його, а окрилює. Розвивати, плекаючи в дитині індивідуальне, самобутнє, спираючись на її природу, боячись втратити здібності.

Такий підхід навчання дає можливість створити школу особистісного розвитку і самовдосконалення.У школі - кожного люблять, шанують, цінують, незалежно від навчальних успіхів, за те, що він людина. Про кожного піклуються настільки, що він стає цікавим собі та іншим. Школа об'єднує всіх, надає уміння міркувати в умовах краси, гри, фантазії, творчості. Це заклад де виховують за допомогою духовних багатств народної культури і народних традицій, моральних цінностей і ремесла, прищеплення дитині всього кращого, що накопичено народом і іншими народами, це пошук нового сенсу життя і нових форм життя, ідеалу добра, любові, правди, краси.

У школі вчаться бути творцями , створено умови, щоб кожен міг знайти справу до душі. І найвища творчість – розкриття та реалізація кожним учнем своїх потенційних можливостей.

Мета закладу

Основна мета закладу – створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.

Концептуальна ідея школи – формування системи гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Педагоги дійшли висновку, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками і нашими колегами ідея школи вдосконалення взаємин, школи розвитку стосунків, школи технології оптимальних особистісних ставлень, школи життєтворчості – це ідея розвитку нашої школи.

Місія Школи – розвиток та формування в учнів високої культури поведінки, розвитку творчих здібностей та талантів дітей.

Кредо вихованців школи: «Вести до успіху кожного!»

Пріоритети школи:

• Найдорожча цінність – людське життя;

• Якісна освіта – сяйво людського життя;

• Найбільше багатство – багатство людських стосунків;

• Найвища краса – краса людських взаємин.

Основні завдання школи

У житті немає іншого сенсу,

крім того, який людина надає йому сама,

розкриваючи свої здібності.

Еріх Фроле

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини;

• створення умов для реалізації творчих здібностей;

• забезпечення фундаментальної пропедевтичної освітньої підготовки;

• якісне профільне навчання;

• залучення учнів до дослідницько-пошукової та наукової діяльності;

• виховати морально і фізично здорове покоління;

• створювати умови для здобуття загальної освіти не нижче державних стандартів;

• розвивати природні нахили, здібності, творче мислення;

• навчити будувати відносити з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого;

• озброїти учнів міцними знаннями, вміннями, розвивати творчі здібності учнів;

• здійснювати пошук обдарованих та здібних дітей, організовувати роботу з ними;

• організовувати науково-дослідницьку роботу учнів. Модернізувати роботу шкільного наукового товариства;

• працювати над оновленням форм, методів, прийомів навчально - виховної роботи з учнями, гуманізувати відносини між учнями, вчителями, батьками;

• формувати свідому дисципліну та культуру поведінки;

• Формувати потребу і вміння самовдосконалюватись;

• розвивати самоконтроль і самооцінку власної діяльності;

Стратегія діяльності

Оволодіння технологією моделювання різноманітних відносин у загальношкільному колективі:

  • Гуманізація міжособистісних стосунків педагогів та дітей;
  • Оптимізація суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогами;
  • Удосконалення стосунків між учнями;
  • Підвищення ефективності суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагогів та батьків;
  • Педагогічне керівництво самовихованням – специфічним типом внутрішніх взаємовідносин.
Кiлькiсть переглядiв: 465

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.